NaukaZajęcia

Matematyka

Program nauczania jest w pełni zgodny z nową podstawa programową. Zajęcia z matematyki zostały dostosowane do każdego poziomu zaawansowania począwszy od 7 klasy szkoły podstawowej (tworzymy również grupy dla 2 i 3 klasy gimnazjum).

Wybór odpowiedniej grupy może zostać zweryfikowany testem poziomującym, który pozwoli zaplanować na spotkaniach czas na utrwalenie biężącego materiału oraz poszerzenie wiedzy w zakresie interesującym dla uczestników zajęć.

Kursy odbywają się w małych grupach (od 3 do 5 osób) umożliwiając nawiązanie nowych znajomości, rywalizację i wzajemną motywację.

Przystępując do zajęć każdy uczestnik otrzymuje:

 • 75 minut nauki w kilkuosobowej grupie dopasowanej kompetencjami i oczekiwaniami uczniów,

 • ciekawe lekcje przygotowane w oparciu o nowoczesne metody nauczania,

 • zajęcia z doświadczonym nauczycielem, studentem lub absolwentem uczelni technicznej,

 • bieżące i archiwalne materiały oraz wszelkie pomoce naukowe.

 • zadania sprawdzające do wykonania w domu,

 • solidne przygotowanie do sprawdzianów, konkursów i olimpiad,

 • możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem,

 • możliwość wyboru intensywności zajęć: raz lub dwa razy w tygodniu,

 • dostęp do platformy e-learningowej umożliwiającej:

  • pobranie materiałów,

  • kontakt z innymi uczestnikami kursu oraz nauczycielem,

  • kontrolę swoich wyników,

  • weryfikację odrobionej pracy domowej,

  • rywalizację z innymi uczestnikami w oparciu o własne zaangażowanie i rankingi.

Oferujemy zajęcia w grupach na poziomie:

 • 7 i 8 klasa podstawówki
 • 2 i 3 klasa gimnazjum
 • wszystkie klasy liceum i technikum
 • 1, 2 i 3 rok studiów

W zakładce zapisy znajdziesz proponowane terminy zajęć.

Jeśli nie znalazłeś odpowiadającego Ci bloku zajęć wyślij zapytanie w formularzu.