Bez kategorii

BEZPŁATNE WYKŁADY Z MATEMATYKI

Fundacja Know-how zaprasza na otwarte wykłady z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym z zakresu szkoły średniej. Na każdym z wykładów uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych, podzielonych na część teoretyczną i praktyczną realizowaną podczas wykładu. Ponadto materiały zostaną wzbogacone o dodatkowe zadania do samodzielnego rozwiązania i utrwalenia treści po wykładzie.

UWAGA - zmiany w trybie prowadzenia wykładów

W związku z sytuacja epidemiczną na terenie kraju, za porozumieniem z Urzędem Miasta Legionowo, podjęliśmy decyzję o zmianie trybu prowadzenia wykładów  ze stacjonarnego na wykłady wideo dostępne za pośrednictwem Internetu.

Wszystkie nieprzeprowadzone wykłady w trybie stacjonarnym zostaną przygotowane przez nas w postaci wideo i zamieszczone on-line. Aktualnie dostępne wykłady poniżej.

MATEMATYKA PODSTAWOWA

Terminy:

09.03, 18:30 - Liczby rzeczywiste, funkcja liniowa.

Wykłady wideo:

Funkcja kwadratowa

 

Równania i nierówności

 

Ciąg arytmetyczny

 

Ciąg geometryczny

 

Trygonometria

 

Planimetria - trójkąty

 

Planimetria - wielokąty, okręgi

 

Geometria analityczna

 

Stereometria

 

MATEMATYKA ROZSZERZONA

Terminy:

11.03 18:30 - Funkcja kwadratowa i wielomiany

Wykłady wideo:

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

 

Trygonometria

 

Planimetria i stereometria

 

Geometria analityczna

 

Równania i nierówności, wartość bezwzględna

 

Pochodna funkcji. Granica, ekstrema i monotoniczność funkcji

 

Zadania optymalizacyjne

 

Ciąg arytmetyczny, geometryczny. Szeregi i granica szeregu

 

Rachunek prawdopodobieństwa

 

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Legionowo.